Category Archives: Các tiêu chuẩn thiết kế trường học

Các tiêu chuẩn thiết kế trường học tại Việt Nam và trên thế giới được Vschool tổng hợp và sưu tầm từ nhiều nguôn khác nhau, đảm bảo độ chính xác cũng như luôn được cập nhật thường xuyên. Kỳ vọng mang đến cho khách hàng, chủ đầu tư một bản quy tắc thiết kế tiêu chuẩn để đánh giá năng lực thiết kế của nhà thầu