Thông tin dự án

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT THANH BÌNH

Kiến trúc sư: Vschool

Nội thất: Minh Nhựt

Diện tích: 1200m2

Năm: 2022

Hình ảnh: Robbie Nguyen

Kỹ sư kết cấu: Nguyễn Vũ La