Thông tin dự án

TRƯỜNG MẦM NON TÂY ÚC – NGUYỄN HỮU CẢNH

Nhóm thiết kế: Vschool

Diện tích: 1200m2

Năm: 2018

Hình Ảnh: Hà Gương

Văn bản mô tả do các kiến trúc sư cung cấp.