Thông tin dự án

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ TÂY ÚC – LÝ CHÍNH THẮNG

Nhóm thiết kế: Vschool

Diện tích: 1600m2

Năm: 2019

Hình Ảnh: Hà Gương

Văn bản mô tả do các kiến trúc sư cung cấp.