Thông tin dự án

TRUNG TÂM LUYỆN THI YOOT

Kiến trúc sư: Vschool

Nội thất: Trần Minh Thiện

Diện tích: 1200m2

Năm: 2022

Hình ảnh: Robbie Nguyen

Kỹ sư kết cấu: Nguyễn Vũ La