Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra môi trường giáo dục có giá trị lâu dài để phục vụ, duy trì và làm phong phú thêm cuộc sống.

Với tư cách là kiến ​​trúc sư, vai trò của chúng tôi là định hình môi trường vật chất giáo dục theo những cách bền vững và giúp học sinh mạnh mẽ, lâu dài, an toàn, thích nghi, hiệu quả và hòa nhập tốt trong môi trường cộng đồng quốc tế. Không có hai đứa trẻ nào học theo cùng một cách và việc giáo dục con cái của chúng ta đang diễn ra trong một loạt các môi trường ngày càng mở rộng: trường công lập, trường tư thục và quốc tế, trường giáo dưỡng và trường bán công, trong khu dân cư, trong đất nước của chúng và trên toàn thế giới. Trong mọi bối cảnh, phụ huynh và nhà giáo dục tìm kiếm các chiến lược giáo dục và thiết kế hỗ trợ các phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm đích thật và có ý nghĩa. Họ và học sinh của họ nhận ra rằng mô hình giáo dục và thiết kế trường học có vai quan trọng tạo nên thành công và sự bình đẳng trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng. Vschool nhận ra rằng các đặc điểm của môi trường học tập như màu sắc, vật lý – ánh sáng, âm thanh, chất lượng môi trường trong nhà và xung quanh, mức độ kích thích và cá nhân hóa rất quan trọng đối với sự thành công, đối với công tác giảng dạy và học tập của học sinh.

Một cách tiếp cận dựa trên tri thức để thiết kế và thực hành

Chúng tôi cam kết thực hành có khả năng, dựa trên kiến ​​thức, phát triển các kỹ năng và nguồn lực một cách nhất quán, đồng thời xây dựng sự hiểu biết thông qua tìm hiểu, phân tích, khám phá thiết kế và giáo dục.

Tất cả chúng ta là một phần của một cái gì đó lớn hơn

Chúng tôi tham gia với những người khác để cùng nhau tạo ra một kiến ​​trúc phục vụ mục đích lớn hơn và thừa nhận bối cảnh lớn hơn. Chúng tôi hợp tác để tưởng tượng ra một môi trường giáo dục được xây dựng mà không ai trong chúng tôi có thể hình dung một mình.

Kết nối với những người khác và thế giới

Tầm nhìn của chúng tôi là về một kiến ​​trúc thuộc về: kết nối mọi người với nhau, với thế giới và với khả năng trải nghiệm của họ. Tầm nhìn về một kiến ​​trúc bền vững phù hợp với thời gian và văn hóa, mục đích, bối cảnh và môi trường tự nhiên.

Chúng tôi quan tâm đến những gì học sinh và phụ huynh cần

Chúng tôi quan sát, học hỏi và trên hết là lắng nghe, với sự quan tâm và chú ý, để giúp phụ huynh và học sinh tìm thấy sự thỏa mãn thông qua những gì chúng tôi tạo ra.

Một số dự án thiết kế trường tiểu học quốc tế của Vschool