Các trường cao đẳng và đại học đang bị thách thức bởi một loạt các vấn đề luôn thay đổi: giảm tuyển sinh, giảm hỗ trợ công hoặc gây quỹ tư nhân, thay đổi văn hóa, nợ của sinh viên và khả năng chi trả, hòa nhập, sự tham gia của sinh viên, thành công và duy trì, cơ sở hạ tầng cũ kỹ và quy hoạch không gian, và đáp ứng nhu cầu mới. Giúp khách hàng của chúng tôi giải quyết các vấn đề này và tạo ra môi trường phục vụ cộng đồng người học trong tương lai là trách nhiệm mà chúng tôi coi trọng.

Kinh nghiệm

Giáo dục đại học là cốt lõi trong hoạt động của Vshool kể từ khi thành lập vào năm 2006. Chúng tôi được tư vấn với tư cách là chuyên gia quốc gia và đối tác địa phương, hiểu những thách thức và làm việc với các nhà giáo dục để đưa ra quyết định về sự đa dạng, chi phí, khả năng duy trì và thành công. Cho dù quy hoạch tổng thể khuôn viên trường và xây dựng mới, hoặc tái sử dụng và điều chỉnh các tòa nhà được yêu thích để đáp ứng nhu cầu học tập sẵn sàng cho tương lai, thực tiễn giáo dục đại học của chúng tôi ưu tiên bối cảnh khuôn viên trường và mức độ thiết kế cao. Chúng tôi tin rằng các tòa nhà của trường sẽ củng cố không gian ngoài trời tuyệt vời giúp môi trường trong khuôn viên trường trở nên truyền cảm hứng và được yêu thích đối với sinh viên, nhà giáo dục và cựu sinh viên. Chúng tôi vượt trội về các chiến lược thiết kế bền vững cơ bản cho các dự án nhằm nâng cao trải nghiệm hoàn chỉnh của sinh viên: không gian học tập và phòng thí nghiệm, học tập chung, truyền thông chung, không gian tụ tập, ăn uống và trung tâm sinh viên, thư viện, không gian thờ cúng, ký túc xá, địa điểm thể thao và cơ sở biểu diễn nghệ thuật.

Khách hàng phụ thuộc vào khả năng của chúng tôi trong việc xây dựng sự đồng thuận giữa các bên liên quan trong trường đại học, thúc đẩy các mối quan hệ thành công giữa các thành phố, các dự án phù hợp với nhu cầu và mong đợi của họ, với các mức tài trợ khác nhau (tổ chức nhỏ đến lớn, tư nhân và công cộng) và để hỗ trợ quá trình gây quỹ.

Không gian học tập ngày nay phải phù hợp với phương pháp sư phạm đang phát triển và phong cách học tập linh hoạt. Tích hợp môi trường học thuật và xã hội làm phong phú và sinh động các cộng đồng trong khuôn viên trường và việc học tập, mang đến cơ hội hàng ngày cho sự phát triển trí tuệ, sáng tạo, tinh thần và xã hội.

Một vài mẫu thiết kế trường đại học – cao đẳng của Vschool