Thông tin dự án

VĂN PHÒNG GIÁO DỤC – SỐ 4 NGUYỄN THÔNG

Nhóm thiết kế: Vschool

Diện tích: 3500m2

Năm: 2021

Hình Ảnh: Hà Gương

Văn bản mô tả do các kiến trúc sư cung cấp.