Thông tin dự án

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HỌC PENNSCHOOL – ĐƯỜNG 3/2

Nhóm thiết kế: Vschool

Diện tích: 5500m2

Năm: 2022

Hình Ảnh: Hà Gương

Văn bản mô tả do các kiến trúc sư cung cấp.