Thông tin dự án

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY ÚC – NGUYỄN THÔNG

Nhóm thiết kế: Vschool

Diện tích: 5300m2

Năm: 2019

Hình Ảnh: Hà Gương

Văn bản mô tả do các kiến trúc sư cung cấp.