Không có hai đứa trẻ nào học theo cùng một cách và việc giáo dục con cái của chúng ta đang diễn ra trong nhiều môi trường ngày càng mở rộng, trường công lập, trường độc lập và trường dự bị, trường giáo xứ và trường bán công, trong khu phố của chúng, trên thiết bị của chúng và trên toàn thế giới. Trong mọi môi trường, phụ huynh và các nhà giáo dục đang tìm kiếm các chiến lược giáo dục và thiết kế hỗ trợ các phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm đích thực và có ý nghĩa. Nhà đầu tư giáo dục và học sinh của họ nhận ra rằng mô hình giáo dục và thiết kế trường học phù hợp và không gian học tập đầy cảm hứng tạo nên thành công toàn diện và công bằng trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng. Chúng tôi nhận ra rằng các đặc điểm của môi trường học tập vật lý – ánh sáng, âm thanh, chất lượng môi trường trong nhà, mức độ kích thích và cá nhân hóa có thể quan trọng đối với sự thành công của học sinh cũng như các khía cạnh giảng dạy và hoạt động của môi trường học tập.

Kinh nghiệm

Vshool là một chuyên gia được công nhận về kiến ​​trúc dành cho giáo dục, làm việc với các nhà giáo dục, quản lý trường học, khu học chánh và cộng đồng trường học để biến các phương pháp giáo dục tốt nhất và các mục tiêu cụ thể của dự án thành môi trường học tập tốt. Kinh nghiệm của chúng tôi được đúc kết từ hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học và tại các trường liên cấp công lập và tư thục.

Mỗi cơ sở giáo dục đều đưa ra những thử thách và cơ hội riêng biệt, đội ngũ thiết kế của chúng tôi phải vượt qua sự mong đợi của khách hàng và đưa ra những giải pháp sáng tạo thích ứng với cá nhân và tập thể. Bên cạnh đó, với bất kỳ loại dự án nào mà chúng tôi thực hiện, từ một mặt bằng hoàn toàn mới, hay những công trình cải tạo, chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp tối ưu nhất, phù hợp với triết lý giáo dục của mỗi trường, và phù hợp với ngân sách, ngữ cảnh của trường đó. Ngoài ra, bất kể quy mô hoặc ngân sách của một dự án, chúng tôi đều thực hiện theo tiêu chuẩn cao về dịch vụ thiết kế, đánh giá tình trạng cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục, từ đó mở ra các giải pháp kiến trúc tổng thể và hoàn hảo nhất.

Tiếp cận

Các khách hàng trường học của chúng tôi đánh giá cao các nhóm của chúng tôi vì sự quan tâm mà chúng tôi thực hiện để gắn kết các cộng đồng trường học, giúp những tiếng nói khác nhau đạt được sự đồng thuận và tầm nhìn thống nhất giữa các nhà quản lý và nhà giáo dục trường học; phụ huynh, học sinh và các nhóm dân sự; các nhà tài trợ và ban giám đốc. Cùng nhau, chúng tôi thách thức những khuôn mẫu để thiết kế môi trường chuẩn bị cho con cái chúng tôi tạo dựng tương lai của chính chúng.

Sự va chạm

Tất cả trẻ em đều xứng đáng có không gian học tập đầy cảm hứng. Các dự án trường học của chúng tôi rất sôi nổi, lâu bền, an toàn, dễ thích nghi, hiệu quả và được tích hợp tốt vào các môi trường và cộng đồng của họ. Thúc đẩy học tập tập trung vào tương lai, đích thực và có ý nghĩa thông qua cam kết thực hiện các quy trình hợp tác cũng như tham gia xã hội và công dân, hoạt động của các trường học của chúng tôi là trọng tâm trong cam kết của chúng tôi đối với lợi ích công cộng.

Một số dự án thiết kế trường quốc tế của Vschool